نگارنده: سایت

آیا بین نسل های مختلف تفاوت معناداری وجود دارد ؟

متخصصان علوم ارتباطات ، نسل ها را براساس مواجهه شان با پدیده های دنیای مجازی طبقه بندی کرده اند :

 Y،X یا  Z؟

نسل X

به متولدین دهه 60 تا اواخر دهه 70 میلادی می گویند نسل ایکس. در جوانی این نسل کم کم شکل های جدید ارتباطات باب شدند. آنها اولین نسلی بودند که اینترنت ار در زندگی شان تجربه کردند. این نام اولین بار در کتاب «نسل X؛ داستانی برای یک فرهنگ شتاب گرفته» (Generation X: Talesforan Accelerated Culture) در سال 1991 توسط داگلاس کاپلند وارد ادبیات مدرن شد. می گویند کاپلند به این خاطر نام این نسل را  X گذاشت که جوان های این نسل به نسبت نسل قبلی ارزش های مبهمی داشتند. این نسل برای ارتباط هایشان هم از تلفن استفاده می کردند، هم از اینترنت. ما به ازای این نسل را می توان با ده سال تاخیر ،در نسل سوم خودمان دید.

 

نسل Y

به متولیدن دهه 1980 تا اواسط دهه 90 می گویند نسل Y، نام Y فقط به خاطر اینکه متولدان این دهه بعد از نسل X قرار می گرفتند ، روی این نسل گذاشته شد.
جوان های نسل، Y کاملا به ابزارهای ارتباطی جدید مثل اینترنت مسلط هستند و کارکردن در فضای مجازی بخشی از زندگی روزمره شان را تشکیل می دهد. به این نسل، نسل "وب گرد" هم می گویند. این نسل اولین چیزی که از اینترنت می بیند، وب سایت ها و وبلاگ ها هستند به وب 2ها. می توان متولدان نیمه دهه 1360 به این طرف یعنی خودمان یعنی نسل چهارم را به ازای این نسل دانست.

 

نسل Z

متولدین اواسط دهه 90 به بعد ، نسل زد Z هستند. این نسل یه شکلی، متولدین نسل X به حساب می آیند. به این نسل می گویند نسل اینترنت یا نسل شبکه. نسل شبکه ای ها در زمانی زندگی می کنند که اینترنت همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. اولین چیزی که این نسل از اینترنت می بیند، وب 2 ها یا شبکه اجتماعی است. معادل این نسل را می توان در نوجوان های خودمان هم سراغ گرفت.

   تاریخ ثبت: 1394/05/22     |     تعداد بازدید:1104 |
دیدگاه کاربران