نگارنده: محسن فراشاهی

به عقیده تافلر ، درگیری اصلی قرن بیست و یکم مقوله ای است که نه می تواند موید نظریه هانتینگتون باشد (برخورد تمدن ها) و نه نظریه فوکویاما (غلیه تمدن لیبرال دموکراسی بر سایر تمدن ها).بلکه نوعی درگیری عمیق و همه جانبه بین تمدن موج سومی (اطلاعات و ارتباطات)با تمدن های موج دوم (تمدن صنعتی)وموج اول (انقلاب کشاورزی) خواهد بود.

درباره استفاده از تجهیزات کامپیوتری به جای کار انسانی آنقدر مطلب نوشته اند که باعث شده از شیوه هایی که این تجهیزات جایگزین سرمایه هم می شوند غافل بمانیم.

تهدیدی که از ناحیه دانایی متوجه قدرت مالی است به مراتب بلند مدت تر و بزرگ تر از تشکلهای نیروی کار یا احزاب سیاسی ضد سرمایه داری است.زیرا انقلاب اطلاعاتی نیاز به سرمایه در ازای هر واحد کالا را در یک اقتصاد سرمایه داری را کاهش میدهد.

ویتوریو مرلونی  موسسه شرکت ایندزیت می‎گوید: ((ما برای کاری که در گذشته به سرمایه بیشتری نیاز داشت ، اکنون به سرمایه کمتری نیاز داریم .این بدان معناست که کشوری فقیر می تواند امروزه با همان میزان سرمایه پنج یا ده سال قبل خود ، وضعی بمراتب بهتر داشته باشد.))

وی میگوید دلیل این امر آن است که تکنولوژی دانش –بنیاد سرمایه مورد نیاز برای تولیدات را کاهش داده است.اطلاعات جایگزین انبارهای پر هزینه شده است.تحویل به موقع قطعات بر اساس اطلاعات کامپیوتری ،در همه جا باعث کاهش هزینه های انبار داری ،  مستغلات، بیمه، مالیات و هزینه بالا سری می شوند.

مایکل میلکن این تحول را در شش کلمه خلاصه می کند:((سرمایه انسانی جایگزین سرمایه پولی شده.))

دانایی چون نیاز به نهاده ها را کاهش میدهد ، جانشین نهایی ،یعنی منبع اصلی یک اقتصاد پیشرفته خواهد شد.با تحقق این تحول ،ارزش دانایی نیز به شدت افزایش مییابد.

برگرفته از کتاب بسوی تمدن جدید ، سیاست در موج سوم ، نوشته  الوین تافلر و هایدی تافلر ، ترجمه جعفری

   تاریخ ثبت: 1394/09/28     |     تعداد بازدید:744 |
دیدگاه کاربران