عنوان آزمون : آزمون سنجش علایق شغلی هالند (RIASEC)

جان هالند معتقد است که بین خصایص شخصیتی افراد و نوع شغلی که انتخاب می کنند رابطه وجود دارد. او رغبت های اساس افراد را به شش مقوله شغلی که با شش خصوصیت شخصیتی همخوانی دارند، تقسیم می کند. در رغبت سنج هالند سعی می شود غلبه یکی از تیپ های شخصیتی بر سایر تیپ ها تعیین شود. برای این کار طی پرسشنامه ای رغبت های آزمودنی در شش مقوله شغلی تعیین می شود. سپس رتبه فرد در هر یک از مقوله ها مشخص می شود. هر مقوله ای که بیشترین رتبه را داشته باشد، همخوانی بیشتری با ویژگی شخصیتی همان شغل خواهد داشت و در نتیجه افراد در مشاغل مربوط به آن مقوله شغلی موفق تر خواهند بود.

رغبت سنج هالند برای اولین بار در ایران به وسیله رجال زاده تحت عنوان "تجسس خودرهبری" ترجمه شد.

این پرسشنامه در سطح جهانی نیز کاربرد فراوانی پیدا نموده است و از آن در حوزه های هدایت و مشاوره تحصیلی ، مشاوره شغلی و ارزیابی تناسب شغلی و همچنین کانون های ارزیابی و جذب و استخدام متقاضیان استفاده می گردد.

علاقمندان می توانند جهت مشاهده و ملاحظه نمونه گزارش های این آزمون ، این لینک را دریافت نمایند .حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 1
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 60
هزینه ارسال نتیجه آزمون : 100,000 ریال