عنوان آزمون : آزمون مایران

لطفا جهت ورود به پرسشنامه روی گزینه " شرکت در آزمون " کلیک نمایید و پس از خواندن راهنمای اولیه با صداقت کامل و همانگونه که هستید شخصا و به تنهایی و در فضایی مناسب و آرام به سوالات پاسخ دهید از آنجایی که پرسشنامه استاندارد است و نتایج آن با نظارت و کنترل تیم تخصصی استخدامی و مصاحبه های حرفه ای چک می گردد ، لطفا با خود صادق باشید . و از هر گونه مطلوب نمایی خودداری نمایید . در غیر این صورت نتایج این بخش برای شما در نظر گرفته نخواهد شد .

سعی نمایید چارچوب زمانی در نظر گرفته شده را رعایت نموده و به کلیه سوالات پاسخ دهید .حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 8
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 35
هزینه ارسال نتیجه آزمون : 200,000 ریال