عنوان آزمون : پرسشنامه شخصیتی آیسنک(EPQ) بزرگسالان

فعالیت در زمینه آزمون سازی را آیسنک از سال 1947 آغاز کرد و در ابتدا به دو عامل اساسی در سنجش شخصیت شامل روان آزرده گرایی و برون گرایی –  درون گرایی توجه داشت. وی پس از تاکید بر دو بعد اولیه، بعد سومی را به آنها افزود و آن را روان گسسته گرایی نام نهاد. این سه عامل، نظریه سه عاملی آیسنک در شخصیت را تشکیل می دهند. آیسنک و لانگ (1986) خاطر نشان می کنند که در مطالعات آنها از فرهنگ های مختلف، شواهد فراوانی دال بر وجود این سه بعد به دست آمده است (پروین و جان، 1386).

پرسشنامه شخصیتی آیسنک در سال 1963 جهت سنجش برخی جنبه های شخصیت از جمله درون گرایی و برون گرایی و همچنین تشخیص برخی اختلالات شخصیتی مانند روان گسستگی، جامعه ستیزی، روان آزردگی و مقبولیت اجتماعی برای گروه های سنی متفاوت اعم از خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان که دربرگیرنده ی چهل و هشت موضوع می شد، ساخته شد. بعدها تغییر شکل پیدا کرده و به مرور زمان به شکل امروزی درآمد. دو نوع آزمونی که از آیسنک ارایه می شود یکی مخصوص کودکان از 7 تا 15 سال می باشد و دیگری برای سنین 16 سال به بالا تنظیم شده است. فرم مخصوص کودکان به جای عامل روان گسسته گرایی، پرخاشگری را می سنجد.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 1
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 50
هزینه ارسال نتیجه آزمون : 50,000 ریال