عنوان آزمون : چک لیست ارزیابی سلامت شخصیت و رفتار

آزمون ها ، پرسشنامه ها و چک لیست های متعددی تا کنون برای ارزیابی سلامت شخصیت و رفتار ساخته شده است. هر کدام از این ابزارها به طریقی ابعادی از شخصیت را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهند . یکی از ابزارهای نسبتا ساده و مناسبی که برای این منظور می توان برای خودارزیابی مورد استفاده قرار داد " چک لیست ارزیابی شخصیتی "اثر دکتر " فرانسوا للور و دکتر کریستف آندره " با ترجمه بسیار خوب دکتر علیرضا بخشایش است .حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 2
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 40
هزینه ارسال نتیجه آزمون : 100,000 ریال