عنوان آزمون : سنجش سلامت عمومی (GHQ)

سلامت، کیفیتی از زندگی است که متخصصان، تعاریف متعددی از این مفهوم ارایه داده اند. اما تقریبا همه تعاریف، موضوع مشترکی دارند و آن وجه مشترک، شامل« مسئولیت در قبال خود و انتخاب شیوه زندگی سالم» می باشد. سازمان بهداشت جهانی در سال 1947 سلامت را چنین تعریف می کند: « سلامت عبارت است از حالت بهزیستی کامل جسمانی، روانشناختی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی» . پرسشنامه سلامت عمومی دارای 28 سوال است. پرسشنامه GHQ توسط گلدبرگ ( 1972) ابداع شد و هدف از طراحی آن، کشف و شناسایی اختلال روانشناختی در مراکز و محیطهای مختلف بوده است. سوالهای پرسشنامه به بررسی وضعیت روانشناختی فرد در ماه اخیر می پردازد و این بررسی از طریق آشکارسازی نشانه هایی نظیر؛ افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده انجام می گیرد.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 8
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 25
هزینه ارسال نتیجه آزمون : 100,000 ریال