عنوان آزمون : آزمون ارزیابی هوش و خرد فروشندگی

معرفی آزمون :

حضور نیروی انسانی توانمند و شایسته در مشاغل فروش و خدمات پس از فروش بعنوان خط مقدم ارتباط با خریداران – از نهایت اهمیت برخوردار است و هدفمندی تلاش آنان تاثیر مستقیمی بر میزان تحقق اهداف فروش دارد.

پرسشنامه ذیل به ارزیابی هوش و مهارت های مورد نیاز مشاغل فروش می پردازد .حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 5
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 50