در راستای توسعه آزمون ها؛
شروع بررسی پرسشنامه سنجش فرسودگی شغلی کارکنان

 


تاریخ ثبت: 1393/03/31

 

در ادامه روند افزایش میزان توانمدی های خودارزیابی در سایت selfAssessment، پرسشنامه جدیدی در دست بررسی قرار گرفت. پرسشنامه  

سنجش و ارزیابی فرسودگی شغلی کارکنان حجدیدترین آزمونی است که به زودی در سایت خودارزیابی حرفه ای قرار می گیرد.

 

 


منبع خبر:            تعداد بازدید: تعداد مطالعه:1260


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط