شبکه همکاران اصلی و مشاوران سایت خودارزیابی حرفه ای :

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی حرفه و سازمان فعلی   رزومه تفصیلی
آندره رومانسر دکترای مدیریت کسب و کار (DBA)

CEO  OF

PDA  INTERNATIONAL

رزومه
نیو نوذری  دکترا در اقتصاد و منابع انسانی نماینده اصلی PDA در ایران مشاور و مدرس منابع انسانی و مدیریت

رزومه
حسن پاشا شریفی دکترای روانشناسی و روانسنجی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده روانشناسی رودهن رزومه
 حسین شکرکن دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی مدیر عامل شرکت شایسته پرور سرمایه انسانی  رزومه
ابوالقاسم نوری دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی عضو هیات علمی و هیات مدیره شرکت شایسته پرور سرمایه انسانی رزومه
محمد حسن علیپور کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی رزومه
محمد امین مودت دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) مدیریت منابع انسانی مشاور و مدرس منابع انسانی رزومه
آناهیتا صالح  دکترای روانسنجی سرپرست اداره کل آموزش سازمان نظام روان شناسی رزومه
مجید سلیمی دکترای روانسنجی رئیس مرکز ارزیابی شرکت ملی نفت ایران

 

 

 

رزومه
رضا شکوهی مقدم کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی شرکت سایپا رزومه
اصغر محمدی کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی شرکت آهن و فولاد ارفع رزومه
محمد حبیبی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی رزومه
هومن نیک بخش کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی مدیر موسسه روانشناسی رزومه
مریم محمدی کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناس ارشد منابع انسانی دیجی کالا

 

 

 

رزومه
حسین میراب زاده کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناس منابع انسانی و مدیر کانون ارزیابی بانک رفاه

 

 

 

رزومه
وحید صادقی دکترای روانشناسی سلامت استاد دانشگاه شهید بهشتی و مشاور آتیه    
حسین درگاهی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) مشاور و مدرس منابع انسانی    
اکبر عیدی  دکترای مدیریت منابع انسانی مدرس و مشاور

رزومه
عین ا... فرامرز دکترای مدیریت منابع انسانی مشاور ارشد و مدرس منابع انسانی