سایت خودارزیابی حرفه ای با اتکاء به تجارب عملی و مشاوره ای خود و همچنین برخورداری از شبکه اسایتد حرفه ای ،آمادگی دارد کارگاه ها و برنامه های آموزشی ، به شرح زیر برای سازمان ها و بنگاه ها در سراسر ایران برگزار نماید :

حوزه آموزش ردیف نام کارگاه نوع دوره
روانشناسی صنعتی  و کار 1 روانشناسی صنعتی و سازمانی نیمه کارگاهی 
2 شخصیت شناسی مدیران  کارگاهی
3 ناهنجاری های شخصیتی کارکنان کارگاهی
4 بهداشت روانی در محیط کار نیمه کارگاهی 
5 کانون ارزیابی (Assessment Center) نیمه کارگاهی 
6 مدیریت استرس و استرس شغلی  نیمه کارگاهی 
منابع انسانی و رفتار سازمانی  1 مدیریت منابع انسانی (HRM) غیر کارگاهی 
2 رفتار سازمانی (OB) نیمه کارگاهی 
3 تجزیه و تحلیل مشاغل  کارگاهی
4 طراحی فرایند جذب و استخدام کارگاهی
5 ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان نیمه کارگاهی 
6 سنجش رضایت شغلی و اثربخشی کارکنان کارگاهی
آموزش و توسعه 1 مدیریت آموزشی در سازمان  غیر کارگاهی 
2 سنجش نیازهای آموزشی (TNA) کارگاهی
3 سنجش اثربخشی آموزش  کارگاهی
4 طراحی و تدوین دوره آموزشی  نیمه کارگاهی 
اثربخشی فردی و مهارت های زندگی   1 رفتار جراتمندانه  نیمه کارگاهی 
2 هوش هیجانی (EQ) کارگاهی
3 افکار غیر منطقی و زندگی عاقلانه  کارگاهی
4 برنامه توسعه فردی (IDP) کارگاهی
5 برنامه تجزیه و تحلیل توسعه فردی (PDA) کارگاهی
سنجش و اندازه گیری و ارزیابی   1 روش تحقیق و تدوین پایان نامه  کارگاهی
2 نرم افزار تحلیل آماری SPSS کارگاهی
3 نرم افزار تحلیل آماری Smart PLS کارگاهی
4 نرم افزار تحلیل آماری LISREL کارگاهی
5 سنجش و اندازه گیری در دنیای کار  نیمه کارگاهی 
6 کاربرد آزمون های روانی و شغلی  کارگاهی
بازار و مصرف کننده  1 روانشناسی و رفتار مصرف کننده  غیر کارگاهی 
2 تحقیقات بازاریابی  کارگاهی
     
مدیریت خدمات 1 مدیریت ، ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات نیمه کارگاهی 
2    

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09126449735 تماس حاصل فرمایید

 


نگارنده:مدیر سایت
بازدید:592
آخرین به روزرسانی: 1397/03/14