با سلام و وقت به خیر !

لطفا جهت ورود به مجموعه آزمون های " طرح دانشکار " به ترتیب به لینک های زیر بروید :

http://selfassessment.ir/SC.php?type=component_sections&id=43&sid=66&t2=FDE

http://selfassessment.ir/SC.php?type=component_sections&id=42&t2=DT&sid=79

http://selfassessment.ir/SC.php?type=component_sections&id=42&t2=DT&sid=4

http://selfassessment.ir/SC.php?type=component_sections&id=42&t2=DT&sid=1

http://selfassessment.ir/SC.php?type=component_sections&id=42&t2=DT&sid=28

http://selfassessment.ir/SC.php?type=component_sections&id=42&t2=DT&sid=3

 

در صورت هر گونه سوال یا تماس با شماره 09103347595( خانم دهقان) تماس بگیرید.